اعتراض زندانیان در پی توهین یک آخوند به مقدسات اهل سنت

8

اعتراض زندانیان در پی توهین یک آخوند به مقدسات اهل سنت

زندانیان سني مذهب، زندان زاهدان در اعتراض به توهین یک آخوند شيعه، در زندان، واکنش نشان دادند.

بنا به گفته زندانیان، «“از اول محرم به خاطر محرم، آخوندهای شیعی به زندان مرکزی زاهدان از قم و مشهد اعزام می شوند و در سه نوبت تبلیغ میکنند. صبح، بعد ظهر و شب”

این زندانیان در ادامه گفته اند: شب یکشنبه ۹ محرم آخوندی به بند سه آمده و شروع به تبلیغ کردو از همان ابتدا شروع به توهین به مقدسات اهل سنت کرد، این موضوع با واکنش برخی از زندانیان زندان خصوصا مولوی کاشانی مواجه شد و از اين آخوند، خواسته شد که موضوع را تغییر دهد، اما آخوند مربوطه قبول نکرد.”

لازم به ذكر است كه زندانيان كه سني مذهب هستند، عقايدي متفاوت با شيعه ها دارند و در اين ايام، با توهين به اعتقادات آنها، بر اين زندانيان فشار وارد شده است.

 

Comments are closed.