از 15سالگي به مدت 15 سال در انتظار اعدام

3

از 15سالگي به مدت 15 سال در انتظار اعدام

اجراي حكم محمدرضا حدادی، زنداني كه از 15 سالـگي به مدت 15 سال است در انتظار اعدام قرار دارد، به جريان افتاده است.

این پنجمین بار است که حکم محمد رضا حدادی  به جریان افتاده است و او هر بار با خانواده اش خداحافظی می کند اما بعد متوجه لغو آن میشود.در این  سالیان این حکم هر بار که به اجرا در آمده ، شب و روز اورا به شکنجه روحی تبدیل کرده است.

بنا به گفته برادر این زندانی: « ماموران زندان “عادل آباد” شیراز هفته گذشته به محمدرضا گفته­اند که پرونده ­اش دوباره به دایره اجرای احکام سپرده شده است. آنها به او اطلاع داده ­اند در خطر هستی و اگر کاری قرار است انجام دهی یا کسی قرار است کاری برایت انجام دهد، دست بجنبانید.»

محمدرضا حدادی در سال 82 در حالی که 15 سال داشت در یک حادثه، قتل راننده ای را مابه ازاء هشت میلیون تومان پول از دوستانش، ، به گردن گرفت. اما بعد از چندي اعتراف كرد كه اين اعتراف از طرفي براي پول بوده است و از طرفي به او گفته بودند چون 15ساله است حكم اعدام به او تعلق نمي گيرد.

از آن جا که محمدرضا در زمان ارتکاب قتل 15 ساله بوده، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اعدام او هشدار داده¬اند و حکم اعدام زیر 18 سال را غیر قانونی و حقوقی می دانند.
برادر محمدرضا میگوید: «محمدرضا اصلا قتل نکرده بلکه قتل را به گردن گرفته است ولی هر چه انکار میکند هم فایده ندارد. برای بقیه همدستانش که قتل را انجام داده اند، ۱۵سال حکم بریده بودند که همگی حکمها را کشیده و آزاد شده اند ولی محمدرضا در خطر اعدام قرار دارد.»
محمد رضا حالا 30 ساله است و نصف عمرش را در زندان گذرانده است.

 

Comments are closed.