صدور 2 حکم اعدام براي يك متهم و 99 ضربه شلاق براي متهم ديگر

5

صدور  2 حکم اعدام براي يك متهم و 99 ضربه شلاق براي متهم ديگر

روز سه شنبه 11 مهرماه، یک زندانی متهم به قتل، به دو بار حکم اعدام محکوم شد.

این حکم توسط قضات شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده و قاضی غفاری، صادر شده است.

همچنین روز چهارشنبه 12 مهرماه، یک زندانی دیگر به 99 ضربه شلاق محکوم شد.

این زندان یک جوان 24 ساله به نام کیوان، متهم به ضرب و شتم میباشد و از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران به شلاق محکوم شده است.

Comments are closed.