قهرمان ووشو جهان، قربانی عدم امکانات ایمنی در كارخانه

7

قهرمان ووشو جهان، قربانی عدم امکانات ایمنی در كارخانه

روز دوشنبه 10 مهرماه، قهرمان ووشوی جهان، کارگر کارخانه کاغذسازی راشا کاسپین، در حین تمیزکاری دستگاه خمیر سازی، به خاطر نبود امکانات ايمني کار، جانش را از دست داد.

این قهرمان کارگر، محمدرضا جعفری، 28 ساله بود که درشرکت کاغذسازی شهرک شماره یک زنجان کار می کرد. درجریان این حادثه، از ناحیه دست به درون  دستگاه کشیده شد و جان باخت.

لازم به یاد آوری است که این اولین حادثه نیست که کارگران جانشان را از دست می دهند، علت این حوادث را می توان، از پوسیدگی زیر ساختها و  نبود امنیت شغلی کارگران دید، نمونه این حادثه انفجار در معدن یورت بود که تنها علت جانباختن کارگران معدن، عدم وجود  هرگونه امکانات  شغلی وعدم وجود ایمنی در کار بود.

Comments are closed.