عدم رسیدگی به جوان زندانی گلوله خورده، پس از ده روز در زندان زاهدان

5

عدم رسیدگی به جوان زندانی گلوله خورده، پس از ده روز در زندان زاهدان

حدود ده روز پیش یک جوان با اتهام سیاسی که توسط ماموران اطلاعات، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به دنبال آن دستگير شد. طبق گزارشات دريافتي از آن روز تا كنون بدون هیچ رسیدگی در وضعیت وخیمی در زندان بسر میبرد. دست این جوان زنداني به علت همين جراحت و عدم رسيدگي به آن، بعد از ده روز دچار عفونت شده است.

 

این جوان به نام محمد جان عزیزی 20 ساله، در حالی که سوار بر موتورسکلیت بود در شهر قصرقند استان سیستان و بلوچستان مورد هدف گلوله ماموران قرار گرفت و از ناحیه دست به شدت زخمی شد، در همان حال دستگير و به بند 1 زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند.

به دنبال آن دو نفر از بستگان این زندانی نیز دستگیر شدند و به بند 1 زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند. اسامی آنها داوود عزیزی 19 ساله و بنیامین عزیزی 19 ساله می باشد.

این جوانان، به دلیل اینکه اعضاء خانواده شان از فعالین سیاسی هستند به عنوان گروگان دستگیر شده اند.

Comments are closed.