اجبار زندانیان به عزاداری، از سوی ماموران اطلاعات زندان اردبیل

4

اجبار زندانیان به عزاداری،  از سوی ماموران اطلاعات زندان اردبیل

بنا به گزارشهای رسیده از زندان اردبیل، ماموران زندان، زندانیان در بند را برای عزاداری به شیوه خود، تحت فشار میگذارند.

به دنبال این خبر یکی از زندانیان گفته است که عزاداری ما رسم خاص خودش را دارد اما ماموران زندان می خواهند شیوه خود را به زور به ما اعمال کنند.

همچنین یک زندانی دیگر، در جواب ماموران زندان که گفته بود چرا سینه نمی زنی، در پاسخ جواب داده  بود، من سینه ام را برای امام حسین در مقابل ظلم داده ام ولی نمی خواهم سینه بزنم.

ماموران زندان با فشار و اجبار، ملاقات حضوری و مرخصی زندانیان عادی را مشروط به شرکت در مراسم عزاداری می کنند و گفته شده که مراسم عزاداری به قدری خشن است که بعضی از زندانیان زخمی می شوند.

Comments are closed.