پایان اعتصاب غذا پنجاه روزه رضا شهابی به طور مشروط

6

پایان اعتصاب غذا پنجاه روزه رضا شهابی به طور مشروط

روز چهارشنبه 5 مهرماه، زندانی سیاسی رضا شهابی، فعال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، به اعتصاب غذای 50 روزه خود، به طور مشروط پایان داد.

این زندانی به خاطر نگرانیهای خانواده و دوستانش اعتصاب غذای خود را به پایان رساند.

رضا شهابي 22 خرداد ماه سال 89، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به 6 سال حبس محکوم شد، ولی به خاطر پرونده سازیهای پی در پی علیه این زندانی ، دادستانی به خانواده اش گفته که وی باید تا 18 دی ماه97 در زندان باشد.

Comments are closed.