اعمال فشار نیروهای امنیتی به سهیل عربی در پنجمین روز اعتصاب غذای خشک

2

اعمال فشار نیروهای امنیتی به  سهیل عربی در پنجمین روز اعتصاب غذای خشک

زندانی عقیدتی، سهیل عربی که به دلیل اعتصاب غذا ی تر و  خشک در وضعیت جسمی بسیار بدی بسر میبرد، توسط نیروهای امنیتی زندان  همچنان زیر فشار و تهدید قرار دارد. این در حالی است که در روزهای گذشته وی به دلیل وخامت حال و افت  شدید فشار در بند بیهوش گشته است.

روز چهارشنبه 5 مهرماه، در پنجمین روز اعتصاب خشک این زندانی ، بازجوهای زندان سراغ این زندانی رفته و او را تهدید کرده اند که : «تو می میری ومثل ستاربهشتی فراموش می شوی» اما او اعلام کرده تا تبرئه همسرش دست از اعتصاب  نخواهد کشید.

او در مدت اعتصاب غذا 20 کیلو از وزن خود را از دست داده، و بهداری زندان رسيدگي به  وضعیت این زندانی علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی خودداري كرده است.  پزشکی قانونی نيز دستوری برای اعزام وی به بیمارستان را نداده است.

تمام اين فشارها، حاكي از آن است كه مسئولين زندان، در پي آن هستند كه مقاومت اين زنداني را درهم شكسته و به خواسته هاي برحق او تن ندهند.

 

 

Comments are closed.