لغو عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد

6

لغو عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد

عضویت سپنتا نیکنام یک زرتشتی،و عضو منتخب شورای شهر یزد، با صدور فرمان شعبه 45 دیوان عدالت اداری لغو شد. اين حكم فقط به علت زرتشتي بودن وي مي باشد.

لازم به یادآوری است احمد جنتی دبیر شورای نگهبان  حکومت ایران، در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستا که اقلیتهای مذهبی هم در آن شرکت داشتند خواستار رد صلاحیت نمایندگان اقلیتهای دینی شد و آن را به منزله پیروزی و سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان و ضدیت آن با مبانی اسلام و حکومت اسلامی دانسته بود.

Comments are closed.