انتقال دو زندانی برای اعدام در اروميه

10

انتقال دو زندانی برای اعدام در اروميه

دو زندانی در زندان ارومیه،  جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی  منتقل شدند.

اسامی این زندانیان، «جواد خیری و نایب عباسپور» می باشد. جواد خیری از محکومین مواد مخدر است که به اتهام مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده بود؛ اما حال به اتهام قتل یک مامور دولتی به اعدام محکوم شده است. نايب عباسپور نيز به اتهام قتل، به اعدام محكوم شده بود.
زندانی، نایب عباسپوراز بند 3-4 و جواد خیری از بند 15 برای اعدام به قرنطینه  زندان دریای ارومیه  منتقل شدند.

Comments are closed.