صدور حکم اعدام درملاء عام براي 6 زندانی

1

صدور حکم اعدام  درملاء عام براي 6 زندانی

حکم اعدام ملاء عام در يك محل پر رفت و آمد، براي 6 زندانی، از سوی شعبه 8 دادگاه مشهد صادر شد. آنها با اتهام محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه محاكمه شده  و علاوه بر اعدام براي آنها حكم  شلاق و پرداخت جریمه نقدی نيز صادر شده است.

به نقل از خبرگزاری رکنا،  6 نفر به علت  حمله به خودرو «طلافروشان کیفی» از سوی شعبه هشتم دادگاه به اعدام محکوم شدند.

پرونده این زندانیان بعد از دستگیری به دستور قاضی غلامعلی صادقی، دادستان عمومی، به قاضی حسن حیدری رئیس شعبه وقت 2099دادسرای مشهد سپرده شد و با صدور کیفرخواست «محارب» از سوی نماینده دادستان به شعبه 8 دادگاه ارجاع شد و توسط قاضی هادی منصوری محاکمه شدند.

Comments are closed.