دستگیری 30 دختر و پسر در یک مهمانی

3

دستگیری 30  دختر و پسر در یک مهمانی

چهارشنبه شب  29 شهریورماه، در ورامین 30 دختر و پسر در یک مهمانی دستگیر شدند.

بنا به اعتراف فرمانده سپاه ناحیه ورامین، داوود اصغری که در خبرگزاری مهر  درج شده است، 30 دختر و پسر در پارتی مختلط در شهر ورامین دستگير شده اند.

اصغري  در ادامه گفته است: بعد از آگاهی از یک پارتی شبانه، محل را شناسایی کرده و وارد شدیم و 30 دختر و پسر را همراه با مقادیری مشروب دستگیر کردیم.

Comments are closed.