اعدام یک زندانی درگوهردشت

4

اعدام یک زندانی درگوهردشت 

صبح روز یکشنبه 2 مهرماه، یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

به نقل از خبرگزاری رکنا، «یک زندانی به جرم قتل به دار مجازات آویخته شد.»

این زندانی به نام سامان، متهم به قتل بود، که 13 سال را در زندان گذرانده بود.

وی در جریان یک دعوای خانوادگی، در18 تیر 83 یک نفررا به قتل رسانده بود.

Comments are closed.