سازمان ملل: انتقاد از تحت فشار قرار دادن فعالان حقوق بشر توسط حکومت ایران

2

سازمان ملل: انتقاد از تحت فشار قرار دادن فعالان حقوق بشر توسط حکومت ایران

سازمان ملل طی گزارشی حکومت ایران را به خاطر تحت فشار گذاشتن فعالان حقوق بشر مورد حسابرسی قرار داد.

معاون دبیر کل سازمان ملل « اندرو گلیمور» از مشکلاتی که در زمینه حقوق بشر برای شهروندان در ايران  پیش می آید ابزاز انزجارکرد. وي گفته است: حکومت ایران شهروندانی را که با دفتر سازمان  ملل ارتباط برقرار می کنند تحت تعقیب قرار داده،  می رباید یا ناپدید می شوند.

وی در ادامه اضافه میکند، این مشکلات برای شهروندان «کاملا مخالف منشور و روح سازمان ملل و به ویژه این شورا» می باشد.

در گزارش شورای حقوق بشر آمده است که برخی از قربانیان حکومت ایران، شغل خود را از دست می دهند برخی ممنوع الخروج می شوند و برخی دیگرمورد یورش محل کار و خانه هایشان قرار می گیرند و برخی هم به اتهام « تبانی علیه حکومت و تشویش اذهان عمومی» دستگیر می شوند وهم اکنون تعداد بیشماری در زندانها بسر میبرند.

Comments are closed.