ممانعت مسئولین زندان ازرسیدگی به وضعیت بحرانی سعید شیرزاد و محمد نظری زندانيان درا عتصاب غذا

6

ممانعت مسئولین زندان ازرسیدگی به وضعیت بحرانی سعید شیرزاد و محمد نظری  زندانيان درا عتصاب غذا

روز چهارشنبه 29 شهریورماه، دو زندانی سعید شیرزاد و محمد نظری که پنجاه وسومین روز اعتصاب غذاي خود را پشت سر می گذارند، با بحرانی شدن وضعیت جسمی شان به بهداري زندان مراجعه كردند ولي  مسئولین بهداری زندان، از رسيدگي پزشكي به آنها خودداري كردند.

وضعیت بحرانی این دو زندانی به صورتي است  که  معده هایشان، آب را پس می زند و دچار خونریزی معده شده اند. این موضوع باعث شده است كه سلامتی شان به مرحله خطرناک برسد . طي اين مدت هريك از آنها  16 الی 17 کیلو از وزنشان را از دست داده اند، اما به سفارش ریاست زندان، از رسیدگی لازم پزشکی در رابطه با اعتصاب غذا محروم هستند.

لازم به يادآوري است كه  سعید شیرزاد پنجاه وپنجمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد. وي هفته قبل مورد ضرب وشتم  مسئولين زندان قرار گرفته و یکی از دندانهایش را از دست داد.

سعید شیرزاد در  12 خرداد 93 در محل کارش بازداشت شد و درسال   1394 از سوی شعبه 15 دادگاه تهران به اتهام « تبانی علیه کشور» به 5 سال حبس محکوم شد.

همچنین محمد نظری وضعیت مشابه سعید دارد. وی نیز درتاريخ 8 خرداد 73 به اتهام عضویت در یکی از گروههای کردی بازداشت و به حبس ابد محکوم شده است.

هر دو نفر این زندانیان، در یورش ماموران زندان به بندشان و همچنین به علت پرونده سازی جدید برای آنها، دست به اعتصاب غذا زدند و تا رسیدن به حقوقشان، دست از اعتصاب،  برنخواهند داشت.

Comments are closed.