صدور حکم اعدام برای یک زن

6

صدور حکم اعدام برای یک زن

یک زن در شیراز، به اتهام قتل به اعدام محکوم شد.

به نقل از  خبر گزاری رکنا، زنی که متهم به قتل بوده، با تائید نهایی حکم اعدام، در یک قدمی چوبه دار قرار دارد.

این زن در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس محاکمه شده و در جلسه دادگاه، نماینده دادستان به قرائت متن کیفرخواست پرداخته و خواستار اشد مجازات براي متهم شده است.

  پس از آخرین دفاعیات این زن، قضات دادگاه وی را به اعدام محکوم کردند و قضات دیوان عالی کشور نیز این حکم را تائید کردند.

لازم به ذكر است كه درهمين هفته يك زن نيز در زنجان اعدام شد.

Comments are closed.