اعدام یک زندانی در کرج

9

اعدام یک زندانی در کرج

سحرگاه روز چهارشنبه 29 شهریورماه، یک زندانی در زندان کرج اعدام شد.

این زندانی پس از محاکمه و تائید حکم اعدام در شعبه 32 دیوانعالی، سحرگاه روز چهارشنبه در زندان کرج اعدام شد.

به نقل از خبرگزاري رسمي ركنا، زندانی اعدام شده، عباس نام داشت. وی متهم به قتل بود و در زمان ارتکاب جرم 21 ساله و ازسال 1392 در زندان بود.

پرونده عباس برای محاکمه به شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به ریاست قاضی رنجبر و دومستشار-یزدان پوروخنک دار-ارجاع شد و پس از شور متهم را به اعدام محکوم کردند.

پس ازصدورحکم اعدام ، قضات شعبه 32 دیوانعالی کشور نیز آن را تأیید کردند و سرانجام پرونده در اختیار شعبه ششم اجرای احکام به ریاست قاضی محمد انبری قرار گرفت.

Comments are closed.