صدور حکم قطع انگشتان دست برای دو زندانی واحکام شلاق و زندان برای یک زندانی دیگر

10

صدور حکم قطع انگشتان دست برای دو زندانی واحکام شلاق و زندان برای یک زندانی دیگر

روز سه شنبه 28 شهریورماه، دو مرد جوان  باحکم قضایی، به قطع انگشتان دست و یک زندانی دیگر به شلاق و زندان محکوم شدند.

طبق گزارش  سايت حكومتي خبرنگاران جوان: دو مرد جواني كه برايشان حكم  قطع انگشتان دست صادر شده است، متهم به سرقت سوسيس و كالباس از يك مغازه پروتيين فروشي بودند.

لازم به تاكيد است كه حكم قطع اندام، به هر جرمي ، يك حكم ضدبشري  و قرون وسطايي است.

Comments are closed.