دومين اعدام در ملاء عام طي يك روز در ايران

4

دومين اعدام در ملاء عام طي يك روز در ايران

صبح روز چهارشنبه 29 شهریورماه، دومين زنداني در ملاءعام اعدام شد.

این زندانی متهم به تيراندازي به سوي نيروي انتظامي در يك تعقيب و گريز و كشته شدن يك مامور پليس در اين درگيري بوده است.

بنا به گزارش خبرگزاری رکنا، هادی هاشمیان رئیس دادگستری استان گلستان  گفت: این حکم بامداد امروز در ملاءعام و در شهرستان آق قلا انجام شد .

يادآوري مي شود كه همين امروز يك اعدام ديگر نيز درملاء عام در شهرستان اردبيل انجام شده بود.

اجراي حكم اعدام درملاء عام كه طي چند روز اخير توسط حكومت ايران، افزايش يافته است، از جمله اقدامات ضد انساني است كه هم  براي زنداني و خانواده او و هم براي مردم كه شاهد اين صحنه هستند، فشار روحي بسيار زيادي ر ا به همراه دارد.

Comments are closed.