اعدام دو زندانی در خرم آباد و بروجرد وانتقال یک زندانی براي اعدام

8

اعدام دو زندانی در خرم آباد و بروجرد وانتقال یک زندانی براي اعدام

سحرگاه روز  دوشنبه 27 شهریور و سه شنبه 28 شهریورماه 96، دو زندانی به اتهام قتل در زندانهای بروجرد و خرم آباد اعدام شدند.

اسامی این زندانیان اعدام شده عبارت است از:

«حسین دالوند» و « حاجی سبزعلی»

اعدام این زندانیان تا لحظه اعدام از سوی هیچ رسانه رسمی اطلاع رسانی نشده است.

همچنین زندانی دیگر به نام « پیمان جوکی» در زندان بروجرد، جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شد و در روزهای آینده حکمش به  اجرا در خواهدآمد.

Comments are closed.