اعدام یک جوان زندانی در زندان مرکزی مشهد

15

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی مشهد

بامداد روز دوشنبه 27 شهریورماه، یک زندانی در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.

به نقل از روزنامه مشرق: یک جوان 24 ساله که پنج سال قبل در یک نزاع دسته جمعی، دست به چاقو برده و طرف مقابلش را با انگیزه رو کم کنی، به قتل رسانده بود، سپیده دم روز گذشته در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شد.

این زندانی متهم به قتل  که در هنگام جرم 24 ساله بود، بعد از گذراندن 5 سال در زندان، در سحرگاه روز گذشته اعدام شد.

این پرونده پس از صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی مشهد، در شعبه پنجم دادگاه کیفری خراسان رضوی رسیدگی و متهم ، به اعدام  محکوم شد.

وکیل مدافع متهم به رای صادره از سوی دادگاه اعتراض کرد اما قضات شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور رای صادره را مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند و آن را تایید کردند. با قطعیت رای صادره در دیوان عالی کشور، این پرونده جنایی به یکی از شعبه های اجرای احکام دادسرای مشهد ارسال شد تا این که سپیده دم روز گذشته با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، جوان ۲۹ ساله پای چوبه دار رفت.

Comments are closed.