اعدام سه زندانی در زندان مرکزی تبریز

37

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی تبریز 

بامداد روز دوشنبه 27 شهریورماه، یک زندانی بعد از سی و یک سال حبس به همراه دو زندانی دیگر در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند.

این سه زندانی اعدام شده متهم به قتل بودند و روز گذشته جهت اجرای حکم،  به انفرادی منتقل شده بودند.

اسامی اعدام شدگان در زندان تبریز عبارت است از:

یوسف ابراهیمی 61 ساله، اهل هشترود

سینا اسد زاده ، اهل آذر شهر

احد پور تقی،  اهل تبریز

زندانی اعدام شده یوسف ابراهیمی که حدود 31 سال را در زندان به جرم قتل گذرانده بود،  در دو دادگاه به اعدام محکوم شد و بعد از چند سال که توانسته بود رضایت خانواده مقتول را جلب  نماید، حکم اعدام از سوی دولت همچنان پابرجا بود که سرانجام بامداد روز دوشنبه حکمش به اجرا در آمد.

 

Comments are closed.