آماده سازي براي اعدام هاي بيشتر در زندانهاي رجايي شهر و همدان

29

آماده سازي براي اعدام هاي بيشتر در زندانهاي رجايي شهر و همدان

روز یکشنبه 26 شهریورماه، شش زندانی در زندان رجایی شهر  ويك زنداني در زندان همدان، جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شدند.

در زندان رجايي شهر، این زندانیان از بند های 2 ،3، و 6 می باشند وگفته می شود اعدام این زندانیان قریب الوقوع است.

اسامی این زندانیان به قرار زیر است:

۱ـ سعید عباسپور
۲ـ جعفر زمانی
۳ـ مجتبی غیاثوند
۴ـ جمشید جوانبخش
۵ـ حسین علی شیر
۶ـ سیامک نعمتی

همچنين زنداني كه در زندان همدان به جرم مواد مخدر محكوم به اعدام شده و به انفرادي منتقل شده است، “مسعود جودکی” نام دارد.

Comments are closed.