اعدام دو زندانی در برابر چشمان 50 زندانی دیگر در زندان اردبیل

11

 اعدام دو زندانی در برابر چشمان 50 زندانی دیگر در زندان اردبیل

صبح روز دوشنبه 27 شهریورماه، دو زندانی به نامهای شاهین پارساجو و توصیف یوسفی، جلوی  چشمان 50 زندانی دیگر، اعدام شدند.

این دو زندانی روز قبل به قرنطینه منتقل شده بودند و امروز برای اعدام با غل وزنجیر به محوطه زندان منتقل شدند و جلو چشمان هم بندیهای خود اعدام شدند.

ماموران زندان برای ایجاد رعب و وحشت و عبرت گرفتن دیگران،  زندانیان را مجبور كردند تا صحنه اعدامها و جان دادن همبنديان خود را ببيند.

Comments are closed.