واقعيت ايران

اعدام دو زندانی در برابر چشمان 50 زندانی دیگر در زندان اردبیل

0

 اعدام دو زندانی در برابر چشمان 50 زندانی دیگر در زندان اردبیل

صبح روز دوشنبه 27 شهریورماه، دو زندانی به نامهای شاهین پارساجو و توصیف یوسفی، جلوی  چشمان 50 زندانی دیگر، اعدام شدند.

این دو زندانی روز قبل به قرنطینه منتقل شده بودند و امروز برای اعدام با غل وزنجیر به محوطه زندان منتقل شدند و جلو چشمان هم بندیهای خود اعدام شدند.

ماموران زندان برای ایجاد رعب و وحشت و عبرت گرفتن دیگران،  زندانیان را مجبور كردند تا صحنه اعدامها و جان دادن همبنديان خود را ببيند.

Comments are closed.