ایران: اخراج همسر سهیل عربی از کار توسط وزارت اطلاعات

25

ماموران وزارت اطلاعات طی اقدامی سرکوبگرانه و برای زهر چشم گرفتن از زندانی عقیدتی سهیل عربی، همسر او را با ا عمال فشار کار فرمایش، از کار اخراج کردند.

سهیل عربی زندانی عقیدتی که مدت سه هفته است از اعتصاب غذایش می گذرد،  در نامه ای نوشت که ماموران بازجو سپاه پاسداران در ادامه رفتارهای غیر قانونی و آزار و اذیت او و خانواده اش با تهدید کردن کار فرما، همسرش را از کار اخراج کردند.

در ادامه نامه آمده است که: زندانبانان، هر گونه ارتباط زندانیان با این زندانی را با برچسب  «ارتباط با زندانی امنیتی» دانسته و تهدیدی برای آنان تبدیل کرده اند.

. آقای عربی در بخشی از نامه‌اش نوشت: «همسرم از کارش به خاطر من اخراج شده، حدود ده روزی هست که اخراج شده، تهدیدشان کرده‌اند با همسرم کار نکنند، خودم در زندان به چند زندانی زبان تدریس می کردم و اندک درآمدی داشتم به زندانیان گفتند با او صحبت نکنید چون یک زندانی امنیتی است و برایتان دردسر می شود.»

این زندانی عقیدتی که به دلیل انتشار مطالب انتقادی در فیسبوک بازداشت و زندانی شده، با اشاره به رفتارهای غیرقانونی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نوشته است «باید به حال نظامی گریست که امنیتش با چند مقاله انتقادی به خطر می‌افتد و در آن قدرت یک بازجو حتی از دادستان و رهبر هم بیشتر است.»

Comments are closed.