افزايش اعدام ها در ايران: دو اعدام در خرم آباد و شيراز و يك اعدام ملاء عام در ايلام

14

صبح روز يكشنبه ۲۶ شهريور، يك زنداني، در برابر ديدگان مردم ايلام، به دار آويخته شد. همچنين طي روزهاي شنبه ۲۰ شهريور و چهارشنبه ۲۲ شهريور، در زندان هاي خرم آباد و شيراز دو زنداني ديگر، به دار آويخته شدند.

طبق گزارش رسانه هاي رسمي رژيم ايران مانند ايلنا، صبح يكشنبه ۲۶ شهريور يك زنداني متهم به قتل، در ميدان ۲۲ بهمن شهر ايلام، دربرابر ديدگان عموم مردم به دار آويخته شد.

طبق گزارشات دريافتي، روز دوشنبه ۲۲ شهريور يك زنداني، در خرم آباد اعدام شد كه وي متهم به قتل بود. طبق گزارشات دريافتي خانواده این زندانی در مقابل زندان شاهد بیرون آوردن جنازه وی بودند. از هویت این زندانی اعدام شده، اطلاعی در دست نیست.

همچنين روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه  نيز،  زنداني به نام  “ابوذر قدمی” در محل زندان مرکزی شيراز به اتهام  قتل، اعدام شد.

Comments are closed.