درگیری مردم با ماموران سپاه سردشت در حمایت از کولبران

4

درگیری مردم با ماموران سپاه سردشت در حمایت از  کولبران  

 

روز پنجشنبه 23 شهریورماه، مردم روستای «بیوران» سردشت در اعتراض به سرکوب و معاصره کولبران با ماموران سپاه سردشت درگیر شدند و برای جلوگیری از دستگیری کولبران جاده را بستند.

در جريان درگیری سپاه با مردم، یک کولبر به نام «عبدالواحد نلاسی» مجروح شد و همچنین یک دختر 23 ساله به نام «سوزان بیورانی» جلوی درب خانه اش به شدت زخمی  گردید.

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه 22شهریور، بیش از 100 کولبرتوسط ماموران مرزی مورد محاصره قرار گرفتند. ماموران در مسیر بازگشت کولبران،  منطقه دوله بی را مسدود کردند تا مانع ورود کولبران به داخل کشور شوند.

کولبران به دنبال این محاصره و از نگرانی مصادره اموالشان توسط ماموران مرزی، به کوهها پناه بردند. از آنجا كه كولبران محروم كه به كوهها متواري شده اند همراه خود غذا و آب ندارند، در صورت ادامه محاصره، در وضعيت وخيم و خطرناكي قرار خواهند گرفت.

Comments are closed.