اعدام یک زندانی اهل سلماس در ملاء عام

4

اعدام یک زندانی اهل سلماس در ملاء عام

صبح روز پنج شنبه 23 شهریور ماه، یک زندانی در فلکه شهرداری سلماس در ملاء عام  اعدام شد .جرم این زندانی قتل بود.

این سومین اعدام هفته جاریست که در ملاء عام صورت می گیرد. اعدام در انظار عمومی در مقابل چشم مردم و بخصوص کودکان از مصادیق نقض جدی حقوق بشر می باشد.

Comments are closed.