تداوم دستگیری فعالین فرهنگی اهل سنت در اهواز

6

تداوم دستگیری فعالین فرهنگی اهل سنت در اهواز  

 

اداره اطلاعات شهر اهواز با گسترش دستگیریها فشار خود را نسبت به فعالین اهل سنت، افزایش داده است .

بنا به گزارشهای رسیده، اطلاعات اهواز پیش از عید قربان اقدام به احضار و دستگیری دهها تن از فعالین عرب کرده است.

روز پنج شنبه 16 شهریورماه، اطلاعات ایران اقدام به دستگیری یک فعال عرب به نام حسین کعبی 26 ساله از اهالی ملاثانی در شمال شهر اهوازکرد، این فعال عرب به دلیل فعالیتهای سیاسی و فرهنگی سابقه بازداشت و زندان داشته است، اما از محل بازداشت او اطلاعی در دست نیست.

قبل از آن نیز، در  روز جمعه ۲۷ مرداد ماه؛ حداقل ۴ شهروند عرب اهل سنت دیگر که اکثرا از معلمین و شاغلین آموزش و پرورش بودند، در منزل شخصی خود توسط اداره اطلاعات دستگیر شدند.
اسامی بازداشت شدگان سجاد سیلاوی ۳۶ ساله،  متاهل و معلم،  حمدی سیلاوی 40 ساله متاهل و شاغل در آموزش وپرورش و معلم می باشد و صلاح الدین ضبی ۳۷ ساله،  متاهل و معلم می باشد و همچنین  بشیر سیلاوی ۲۵ ساله.

دلیل بازداشت این فعالین هنوز مشخص نیست و ارگانهای دولتی از پاسخ این مسأله به خانواده هایشان طفره می رود.

Comments are closed.