بازداشت راحله راحمی پور به خاطر پیگیری سرنوشت خانواده اش در دهه 60

4

بازداشت راحله راحمی پوربه خاطر پیگیری سرنوشت خانواده اش در دهه 60

عصر روز یکشنبه 19 شهریورماه، راحله راحمی پورکه سرنوشت برادر و برادر زاده اش ، در  دهه 60 در زندان اوین را پی گیری می کرد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و پس از تفتیش منزلش ،  وی را بازداشت کردند.

فشارها از سوی وزارت اطلاعات زمانی آغاز شد که گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل، رسیدگی به پرونده گلرو برادر زاده و حسین راحمی پور را آغاز کرد و از دولت ایران درباره این پرونده توضیح خواست.

حسین راحمی پور دندانپزشک و از زندانیان زمان شاه بود که در سال 62 به همراه همسرش در حالی که باردار بود دستگیر شد.

به دنبال این خبر درفروردین سال 63 فرزند حسین راحمی پور که در زندان اوین بدنیا آمده بود به خانواده اش خبر دادند، بچه مرده است و حسین راحمی پور پدر این بچه، « به درک واصل شده است »

پس از آزارو اذیت های مکرر توسط دادسرا نسبت به این خانواده، در بهمن 95، قاضی صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه، وجود این نوزاد را ساخته و پرداخته راحله راحمی پور دانست و وی را به اتهام، تبلیغ علیه نظام دستگیر کردند.

راحله راحمی اکنون در بازداشت بسر می برد و از دسترسی به وکیل محروم است.

Comments are closed.