ایران، دومین اعدام در ملاء عام طی یک روز

3

ایران،  دومین اعدام در ملاء عام طی یک روز

روز سه شنبه 21 شهریورماه، یک زندانی در ملاء عام در شهرستان عنبرآباد کرمان حلق آویز شد.این دومین اعدام در ملاء عام روز سه شنبه می باشد.

این زندانی متهم به قتل بود و «رخ» نام داشت.

به گزارش خبرگزاری رکنا، دادستان عمومی شهرستان عنبرآباد گفت: «حکم اعدام (ر.خ) صبح امروز 21 شهریورماه با حضور اعضای شورای تامین شهرستان در ملاء عام اجرا و به دار مجازات آویخته شد».

در ادامه وی گفت :پرونده نامبرده در دیوان عالی کشورتایید شد و پس از صدور اذن اجرای حکم از سوی ریاست قوه قضائیه، صبح امروز حکم محکوم علیه در ملاء عام اجرا گردید.

دو اعدام ملاء عام امروز،  در حضور کودکان و مردم بود که این نقض فاحش حقوق بشر می باشدکه تاثیرات منفی روحی و روانی زیادی بر روی خانواده اعدام شدگان و مردم حاضر در صحنه می گذارد.

Comments are closed.