اعدام یک زندانی در شیروان

10

اعدام یک زندانی در شیروان

روزیکشنبه 5 شهریور ماه، یک زندانی در زندان شیروان (خراسان جنوبی ) اعدام شد.

این زندانی که به «قتل عمد» متهم شده بود، فرج حمدالهی نام داشت.

روز 17 تیرماه 91، فرج در حمایت از پسر خاله اش،  وارد یک دعوا شد، که منجر به قتل طرف مقابل می شود.

به اعتراف خودش بارها گفته بود که عمدا این کار را نکرده است ، ولی برایش حكم قتل عمد  را نوشته بودند  و دادگاه حکم اعدامش را صادر کرده ا ست.

وی استاد کاشی کاری بودو در شهر شوقان زندگی میکرد.

اعدام این زندانی باوجود گذشت ۱۵ روز، از سوی رسانه‌های رسمی اعلام نشده است.

Comments are closed.