اعدام یک زندانی در ملاء عام

1

اعدام یک زندانی در ملاء عام

صبح روز سه شنبه 21شهریورماه، یک زندانی اهل اسلام آباد غرب، در ملاء عام اعدام شد.

این زندانی که 27 سال داشت متهم به قتل بود که روز سه شنبه با حضور مقامات قضایی و انتظامی در ملاء عام اعدام شد.

Comments are closed.