واقعيت ايران

ده سال در انتظار اعدام

0

ده سال در انتظار اعدام

یک زندانی اهل سردشت که ده سال پیش، به اتهام قتل دستگیر شده بود در انتظار اعدام بسر می برد.

ابوبکر سلیمی که به مدت ده سال است در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد، وی در یک درگيري خیابانی دستگیر شد و ازسوی دادگاه سردشت به اعدام محکوم شد .

این زندانی 4 ماه را در بازداشگاه سردشت سپری کرد و بعد ازآن به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

Comments are closed.