شلاق زدن به دو زندانی قبل از اعدام در تبریز

7

شلاق زدن به دو زندانی قبل از اعدام در تبریز

روز یکشنبه 12 شهریور ماه دو زندانی  در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. پیش از اعدام حکم 100ضربه شلاق آنها اجرا شد و سپس حکم ا عدام به اجرا در آمد .

اسامی این زندانیان « داریوش رشیدی و کاظم شیری» بود و اهل مراغه بودند.

این زندانیان متهم به تجاوز و در بند 9 زندان مرکزی تبریز محبوس بودند .

به نقل از یک منبع آگاه،  پرونده این دو زندانی در طی چند سال گذشته به دلیل ابهامات فراوان چندین بار متوقف شده بود ولی در نهایت بار دیگر حکم اعدام صادر شد.

Comments are closed.