واقعيت ايران

چهارمين اعدام در اردبیل

1

چهارمين اعدام در اردبیل

سحرگاه روز یکشنبه 12 شهریور ماه ،یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد.

این زندانی «عادل کریمی» متاهل و دارای دو فرزند دختر و پسر بود.

وی متهم به قتل بود و صبح روز  شنبه 11شهريور به سلول انفرادی برای اعدام منتقل شده بود.

لازم به ياداوري است كه طي هفته اخير سه زنداني ديگر نيز در اين زندان اعدام شده اند.

Comments are closed.