صدور حکم اعدام و حبس برای ۸ زندانی عرب اهل سنت

7

 صدور حکم اعدام و حبس برای ۸ زندانی عرب اهل سنت

روز پنجشنبه ۹ شهریور ماه ، حکم اعدام برای دو زندانی و احکام حبس و زندان برای شش زندانی دیگراهل سنت اهواز، از سوی دادگاه شعبه اول صادر شد.

این ۸ زندانی،در تاریخ ۲۹مهر۱۳۹۴به اتهام محاربه دستگیر شدند.

دو زندانی عرب اهل سنت که به اعدام محکوم شدند، به نامهای «عبدلله عبداللهی» (کعبی) سی و سه ساله، متاهل و دارای سه فرزند و «قاسم عبداللهی(کعبی)می باشند.

نام ۳ زندانی دیگر که به حبس سه تا بیست و پنج سال محکوم شدند عبارتند از:

احمد عبداللهی (کعبی) ۳۰ ساله؛ شاعر؛ اهل شوش

ماجد عبداللهی (کعبی) ۲۳ ساله

حسون عبداللهی(کعبی) ۳۱ ساله؛ فرزند حبیب،

هرسه به ۲۵ سال حبس محکوم شدند.

و حسین عبداللهی(کعبی) ۲۴ ساله؛ فرزند عباس برادر متهم اول

عیسی عبداللهی(کعبی) ؛۳۰ ساله

مجید عبداللهی(کعبی)؛ ۲۴ ساله

هرسه به ۳سال زندان محکوم شدند.

این زندانیان ازهموطنان شهر شوش و یا مناطق اطراف شوش (روستای بیت علاو،خلف مسلم و شاوور) هستند.

بنا به گزارش رسیده دو زندانی اعدامی«عبدالله و قاسم عبداللهی» پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات شهر شوش منتقل و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده و تاکنون هیچگونه تماس و ملاقات با خانواده خویش نداشتند. خانواده این زندانیان از وضعیت آنها اطلاعی ندارند.

احمد، ماجد، وحسون عبداللهی که همگی به ۲۵ سال زندان محکوم شده اند؛ به زندان «مسجد سلیمان» تبعید شده اند.

گفتنی است که از وضعیت تعداد دیگری از بازداشت شدگان مهرماه سال قبل هنوز اطلاعی در دست نیست .

Comments are closed.