فشار برروی زندانی سیاسی اعتصابی ،ابولقاسم فولادوند

3

فشار برروی زندانی سیاسی اعتصابی ،ابولقاسم فولادوند

زندانی سیاسی اعتصابی ابولقاسم فولادوند، که سی و پنجمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذراند، از سوی مسئولین زندان تا ۱۲ مهر ممنوع الملاقات شد.

بنا به گزارشاتی از روز۸ شهریورماه ، خانواده این زندانی که برای ملاقات وی امده بودند، موفق به دیداروی نشدند. این زندانی را به جرم توهین به خامنه ای ممنوع الملاقات کردند.

وضعیت جسمی این زندانی اعتصابی بسیار وخیم است وحتی از اولیه ترین مراقبتهای پزشکی محروم شده است .   

Comments are closed.