نداشتن شناسنامه کودکان فقیر چابهار

3

نداشتن شناسنامه کودکان فقیر چابهار

کودکان چابهار به دلیل فقر مادی و حقوقی، شناسنامه ندارند و از اولیه ترین حقوق پایه ای محروم هستند.

بنا به اعتراف احمد میدری،  معاون رفاه وزارت کار و تعاون در مصاحبه با خبرگزاری تابناک: مهمترین فقر کودکان بی شناسنامه را،  نه فقط فقر مادی بلکه فقر حقوقی نامید.

در ادامه این مطلب، وی گفت در یکی از جلسات ، «فردی به من مراجعه کرد. یک کیسه کاغذ همراه خود داشت و می‌گفت، ما شناسنامه می‌خواهیم! در توضیح شرایطش گفت که ما مهاجرانی از سیستان‌وبلوچستان هستیم که از زمان رضاشاه از منطقه فرار کرده‌ایم و چند نسل است که چون رضاشاه به پدران ما شناسنامه نداد، ما هنوز شناسنامه نداریم. من پرسیدم که شما واقعا ایرانی هستید و در ایران زندگی می‌کنید؟ او گفت: من، همسر و فرزندانم در ایران به دنیا آمده و زندگی می‌کنیم اما شناسنامه نداریم».

لازم به تاکید است که داشتن شناسنامه از اولیه ترین حقوق هر انسان است که حکومت ایران، این کودکان فقیر را از این حق محروم کرده است.

Comments are closed.