اعدام یک زندانی در بندر عباس

7

اعدام یک زندانی در بندر عباس

در سحرگاه روز پنج شنبه 9 شهریور، یک زندانی در بندرعباس در ملاعام اعدام شد.

بنا به خبرگزاری رکنا، یک زندانی متهم به سرقت مسلحانه، به اعدام باچوبه دار محکوم شد و حکمش در ملا عام به اجرا در آمد.

Comments are closed.