انتقال 4 زندانی به انفرادی زندان اردبیل برای اعدام

4

انتقال 4 زندانی به انفرادی زندان اردبیل برای اعدام

روز سه شنبه 7 شهریور، 4 زندانی در زندان اردبیل برای اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شدند.

این زندانیان متهم به مواد مخدر هستند و مدت 4 سال است که زیر حکم اعدام قرار دارند.

اسامی دو نفر از آنها « فردین حسینی» 31 ساله، مجرد واز ساکنین شهر اردبیل و « مسعود ولی زاده» می باشد.

از اسامی دو زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.

به گفته نزدیکان این زندانیان، قرار است حکم اعدامشان چهارشنبه 8 شهریور به اجرا در آید.

Comments are closed.