اعدام دو زندانی در زندان اردبیل

7

اعدام دو زندانی در زندان اردبیل

سحرگاه روزچهارشنبه 8 شهریور ماه، دو زندانی در زندان مرکزی اردبیل اعدام شدند.

دو زندانی اعدام شده، متهم به مواد مخدر و از 4 زندانیانی بودند که روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی زندان اردبیل،  منتقل شده بودند.

اعدام شدگان « فردین حسینی» مجرد و مهندس شیمی  و «مسعود ولی زاده » از  چهار سال قبل  در انتظار اعدام ، در زندان بودند.

این دو زندانی از ساکنین شهر اردبیل بودند.

ازسرنوشت دو زندانی دیگر منتقل شده به انفرادي،  اطلاعی در دست نیست.

Comments are closed.