بازداشت گسترده و احضار دهها شهروند عرب اهوازي

5

بازداشت گسترده  و احضار دهها شهروند عرب اهوازي

روز یکشنبه 5 شهریور ماه، تعداد زیادی از شهروندان عرب توسط نیروهای امنیتی استان اهواز دستگیرو یا احضارشدند.

منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را 23 نفر و تعداد احضارکنندگاه را 9 تن تخمین زده اند.

همه این افراد در محله ملاشیه شهر اهواز ساکن هستند و عمدتا از مسلمانان اهل سنت می باشند.

اسامی  13 نفر از بازداشت شدگان عبارت است از :

-ریاض زهیری ۲۱ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز
۲-جواد هاشمی ۲۷ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز
۳-حسن حیاوی ( الحایی) ۲۸ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز
۴.حسن دلفی ۲۳ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز
۵.حیدر سوارى ۲۷ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز
۶.میلاد عفراوی ۲۲ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز
۷.شاکر شریفی ۲۷ ساله از منطقه ویژه شهری عین دو اهواز
۸.یاسر سیلاوی ۲۷ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز
۹.سجاد نصیرى (الحایی) ۲۲ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز
۱۰-عباس شریفی ۲۱ ساله از منطقه ویژه شهری عین دو اهواز
۱۱.علی باوی ۲۳ ساله از کوى علوى اهواز
۱۲.یوسف خسرج ۲۰ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز
۱۳.أحمد حیدری ۱۵ ساله از کوى گلدشت اهواز

نیروهای امنیتی شهر اهواز، همچنین طی روزهای یکشنبه ودوشنبه تعدادی از شهروندان اهل سنت را احضار کردند که اسامی 9نفر  از آنها عبارت است از :

-خسرو ساعدی (ابوعماد)
٢-احمد دغاغله (موسسه الهلال)
٣-مرتضى نیسی
۴-صالح منابی
۵-عبدالله ساعدى ابو طه(مسؤل وبسایت انا المثقف)
۶-فهدحمادی
٧-عزیز کنانی (مسئول موسسه فنون)
٨-نبی نیسی ( مسئول موسسه معلم)
٩- هادى صابئى (از صابئىن اهواز)

همچنین روز دوشنبه نیروهای امنیتی یک شهروند دیگر اهوازی به نام « عبدالله چلداوی» از اهالی کوه علوی را دستگیر کردند.

اين احتمال هستد كه این دستگیریهای گسترده در اهواز براي آن است كه این شهروندان نتوانند از مناسبت عید قربان برای مطالبات اجتماعی ویا سیاسی خود استفاده کنند.

Comments are closed.