بي اطلاعي از زنداني سياسي مهدي فراحی شانديز بعداز دادگاه و پرونده سازي براي وي

2

بي اطلاعي از زنداني سياسي مهدي شانديز بعداز دادگاه و پرونده سازي براي وي

روز دوشنبه 6شهريور ، زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز، درجریان پرونده سازیهای مجعول كه برای وی توسط مسئولین قضایی ايجاد شده است، اعتراض خود را در دادگاه با پاره کردن عکس خامنه ای نشان داد و از آن صحنه تا كنون خبري از وي نيست.

روز یکشنبه 5 شهریور زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز را از زندان مرکزی کرج به زندان قزوین منتقل کردند و روز دوشنبه 6 شهریور این زندانی سیاسی به دايره اجرای احکام کرج منتقل شد. در جریان این انتقال  فردی به نام «شهروی» که خود را قاضی می نامید، وی را به شعبه 2 دادگاه فرستاد.

در این دادگاه مشخص شد که آقای فراحی شاندیز در حاليكه قبلا براي وي دادگاه تشكيل شده  وحكم هم گرفته و در حال حاضر در حال گذارند حكم خود است، دارای  سه پرونده ديگر می باشد که در پرونده اول، 4 سال به وی حکم دادند، که از سال 95 شروع  و به سال 99 ختم می شود.در ادامه در اين به اصطلاح دادگاه به وی گفته شد که پرونده های دیگري براي وي  در دست بررسی است.

آقای فراحی نسبت به این پرونده سازیهای مجعول توسط مسئولین قضایی رژيم ايران،در دادگاه  دست به اعتراض زد و اقدام به پاره کردن عکس خامنه ای کرد.

در همین حین، مسئولین دادگاه در وحشت از اقدام این زندانی سیاسی، همه نفراتی که در دادگاه حاضر بودند را  بیرون کردند تا شاهد صحنه نباشند.

بعد از این ماجرا از وضعیت این زندانی هیچ اطلاعی در دست نیست.

Comments are closed.