کشتن یک کارگر کرد توسط ماموران شهرداری

4

روز دوشنبه 6 شهریور، یک کارگر کرد در اثر شدت جراحات حاصل از سوختگی جان خود را از دست داد. این کارگر” مصلح حسینی” نام داشت.

طبق گفته شاهدان عيني ماموران شهرداری سنندج روز پنجشنبه 2 شهریور، در یک اقدام ضد انسانی بر روی خانه نيمه ساخته  مسکونی  اين  کارگر کرد بنزین ریختند و خانه اش را آتش زدند. این کارگر كه داخل خانه بود، دچار 70 درصد سوختگی شد. وي  بعد از 4 روز در بیمارستان تبریز جان خود را به علت  شدت جراحات از دست داد.

Comments are closed.