دفن مخفیانه زندانی اعدام شده سید جمال موسوی

22

 دفن مخفیانه زندانی اعدام شده سید جمال موسوی

روز یک شنبه 5 شهریور پیکر زندانی سیاسی اهل سنت، بدون حضور و اجازه خانواده اش توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دفن شد.

زندانی سیاسی سید  جمال موسوی پس از تحمل شکنجه های فراوان در سلول انفرادی با پابند و دستبند در روز اول شهریورماه در زندان رجایی شهر اعدام شد.

خانواده این زندانی مدتها از وضعیت او خبر نداشتند و فقط شب قبل از اعدام اجازه یک ملاقات كوتاه  به خانواده اش داده شد.

همچنین نیروهای اطلاعات و قضایی برای فشار بر این خانواده و آزار و اذیت بیشتر، خبر اعدام سید جمال را با  تاخیر طولانی به آنها اطلاع دادند به طوری که حتی پیکر وی را به خانواده اش تحویل  ندادند و پیکر این زندانی بدون حضور خانواده اش دفن شد.

سید جمال سید موسوی سال ١٣٨٧ از سوی نیروهای امنیتی شهر سنندج دستگیر و سال ١٣٨٨ بە اتهام محاربه از طریق عضویت در گروهای سلفی، از سوی دادگاه سنندج اعدام محکوم شد. سیدجمال موسوی در تیرماه سال گذشته به زندان رجایی شهر تبعید شده بود.

وی  از خانواده ای محروم و تنگدست وتنها سرپرست مادرش بود  که دوران کهولت را می گذراند.

Comments are closed.