نیما کرمانشاهی 10 سال درانتظار اعدام

19

نیما کرمانشاهی 10 سال درانتظار اعدام

زندانی کرد، نیماکرمانشاهی بیش از 10 است که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر میبرد.

این زندانی در روز 18 خرداد ماه 1386 در کرج، بایک راننده لباس شخصی به نام«ستار فرید» از ماموران نیروی انتظامی، که قصد دستگیری نیما و دو دوستش را داشت درگیر شده ودر نتیجه این درگیری مامور نیروی انتظامی کشته می شود.

نیما در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در شعبه‌ی ۷۹ دادگاه کیفری تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد و شعبه‌ی ۳۳ دیوان عالی کشور آن را تائید کرد.

Comments are closed.