واقعيت ايران

اعدام یک جوان در زندان رجایی شهر

0

اعدام یک جوان در زندان رجایی شهر

سحرگاه روز دوشنبه 6 شهریور، یک جوان در زندان رجایی شهر اعدام شد.

بنا به گزارش خبر گزاری رکنا ” مرد جوان که به اتهام سرقت از خانه زن همسایه و آزار و اذیت او به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه امروز در زندان رجایی شهر پای چوبه دار رفت. متهم ازسوی قضات شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به ریاست قاضی هدایت رنجبر و علی یزدانپور و ایرج خنکدار، مستشاران دادگاه-پای میزمحاکمه ایستاد.این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرای احکام فرستاده شد و سحرگاه امروز، متهم در زندان رجایی شهر کرج پای چوبه دار رفت”.

این جوان دهم فروردین سال گذشته دستگیرشد ، او به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و به ا عدام محکوم شده بود.

Comments are closed.