اقدام تلافی جویانه مسئولین زندان اردبیل، بازندانیان سیاسی

2

اقدام تلافی جویانه مسئولین زندان اردبیل، بازندانیان سیاسی

در یک اقدام تلافی جویانه، مسئولین زندان اردبیل مانع از ارتباط این زندانیان با خانواده هایشان شدند و از صبح روز پنچشنبه 2 شهریور، هرگونه ارتباط تلفنی این زندانیان را قطع کردند.

لازم به ياد آوري است ، زندانیان سیاسی اردبیل در هفته جاری طی نامه ای به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه ملل متحد و رعد الحسین کمیسر عالی ، اعتراض خود را نسبت به فشارهای وارده به زندانیان سیاسی اعتصابی زندان رجایی شهر ابراز داشتند. همچنين در حمایت و همدردی با  این زندانیان سیاسی به مدت یک هفته  از 2 شهریور تا 8 شهریور،  دست به اعتصاب غذا زدند.

Comments are closed.