اعتصاب غذا و دارو، زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در حمایت از زندانیان سیاسی رجایی شهر

2

 اعتصاب غذا و دارو،  زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در حمایت از زندانیان سیاسی رجایی شهر

زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در اعتراض به وضعیت نابسامان خود در زندان زابل و همبستگی با زندانیان سیاسی زندان رجایی شهرازروز 29 مرداد 96 دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.

ارژنگ داوودی زندانی سالخورده اي است که در زندان زابل تبعید شده و مستمر به سلولهای انفرادی منتقل میشود. وی با جود ابتلاء به بیماری قند و ناراحتی های قلبی اقدام به اعتصاب غذا و دارو كرده است و در حمایت از زندانيان  سیاسی اعتصابی زندان رجایی شهر اعلام کرده است که تا رسیدن به خواسته هایش دست از اعتصاب غذا برنمی دارد.

آقای داوودی تاکنون شانزده بار از زندانی به زندان دیگر جابجا شده است  زندانهایی که فاقد هر نوع امکانات بهداشتی و درمانی بوده و مینیمم بهداشت در آنها وجود ندارد. این زندانی سیاسی هم اکنون در سلول انفرادی، محروم از ملاقات، کتاب و روزنامه است. مسئولین زندان زابل برای افزایش فشار بر این زندانی سیاسی اقدام به محدود کردن تماس تلفنی وی کرده اند. یکی از عاملین اصلی این مشکلات فردی به نام «غلامرضا رضایی» مسئول حفاظت زندان است.

Comments are closed.